Preinscripció Cicles Formatius Curs 2016-2017

QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?

La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre per ordre de preferència.

Si voleu informar-vos del procés de preinscripció tant per als Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior ho podeu fer-ho a la web del Departament d'Ensenyament.

La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN TOTS ELS CASOS:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne, si se'n disposa.
  • Qualificació mitjana dels estudis o curs que en permeten l'accés o qualificació de la prova d'accés (veure punt 4.2 de l'Annex 2 del DOGC per informació detallada).

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- Els alumnes que per a l'accés a cicles de grau superior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de grau mitjà, han de participar al segon període de preinscripció que es durà a terme el mes de setembre.

IMPORTANT!!! La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

La sol·licitud es pot formalitzar i enviar telemàticament a través del formulari que es pot descarregar de la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

La tramesa telemàtica de la sol·licitud genera un resguard que cal imprimir i signar i, adjuntant-hi la documentació acreditativa necessària, presentar-lo al centre demanat en primer lloc.

Última modificación: miércoles, 14 de junio de 2017, 22:11