Aquesta formació forma part de la Estratègia Digital de Centre.