CFGS GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (GVIEC)

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

EMPRESES AMB LES QUE PODRÀS TREBALLAR

PLA D’ESTUDIS

El Cicle Formatiu de Gestió de Vendes i Espais Comercials et permetrà gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d'espais comercials.

Mòdul 1

Aparadorisme i disseny d’espais comercials

Estudiem tècniques d´ aparadorisme i de marxandatge en un punt de venda. També fem pràctiques reals en botigues.

Mòdul 2

Gestió de productes i Promocions al punt de venda

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir les funcions de gestió i promoció de productes en el punt de venda.

Mòdul 3

Gestió de productes i Promocions al punt de venda

Analitzar i comprendre les funcions i el funcionament d’una empresa per poder gestionar, administrar, comptabilitzar i fiscalitzar les diferents activitats derivades de la seva activitat mercantil.

Mòdul 4

Investigació comercial

En el mòdul s'estudien les diferents les diferents formes d'investigació comercial, entenent els objectius en cada cas i decidint quina metodologia utilitzar i analitzar els resultats.

Mòdul 5

Logística d’aprovisionament

S'estudien totes les operacions a les quals han estat sotmesos els productes, des de la matèria primera fins que són adquirides pel client final.

Mòdul 6

Logística d’emmagatzematge

Descobreix com gestionar i coordinar totes les operacions dutes a terme al magatzem d'una empresa.

Mòdul 7

Organització d’equips de venda

Aprendrem les pautes que ens permetran formar i gestionar els equips de venda.

Mòdul 8

Polítiques de màrqueting

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir les funcions de definició, aplicació i seguiment de les polítiques de màrqueting.

Mòdul 9

Tècniques de venda i negociació

Aquest mòdul habilita a l'alumnat per saber analitzar, elegir i aplicar les diferents formes de venda i negociació.

Mòdul 10

Anglès

L'objectiu del mòdul és que l'alumnat desenvolupi la competència comunicativa i lingüística en anglès per tal de poder afrontar situacions laborals en aquesta llengua: aprendrem a redactar emails i cartes professionals, atendre trucades telefòniques, redactar un CV i carta de presentació, fer una entrevista laboral i, en general, terminologia i tasques pròpies del màrqueting i la publicitat. És fonamental tenir un bon nivell d'anglès per poder treballar dins d'aquest sector.

Mòdul 11

Màrqueting digital

En aquest mòdul els alumnes aprendran les eines, tècniques i continguts de màrqueting online per la elaboració d'un pla de màrqueting digital.

Mòdul 12

Atenció al client, consumidor i usuari

Et prepararàs per fer servir d'una manera professional les comunicacions orals i escrites dins i fora de l'empres, també assoliràs coneixements per dur a terme la relació amb els clients, gestionar les dades, i per últim coneixeràs el que és un sistema de gestió de qualitat i els organismes encarregats en matèria de consum.

Mòdul 13

Formació i Orientació Laboral

Proporcionem coneixements i informació en Prevenció de Riscos Laborals, que habiliten als titulats per poder exercir com a tècnics en prevenció de nivell bàsic a qualsevol empresa. Facilitem recursos, potenciem i ajudem a descobrir habilitats per poder millorar la inserció laboral, i també donem a conèixer els drets i deures bàsics que ha d’exercir tot treballador. Entre moltes d'altres, aprendràs a desenvolupar competències com el treball en equip, l’autoanàlisi, la resolució de conflictes, la negociació, l'esperit crític, capacitat d’anàlisi o la planificació professional.

Mòdul 14

Projecte de gestió de vendes i Espais comercials

Amb l’objectiu de posar de manifest tots els continguts i habilitats apresos durant el cicle, en aquest mòdul, tractarem de crear una empresa a partir d'una idea. Tot un repte no?

Projectes d'Innovació

El cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma participa en els següents projectes d'Innovació: