Print this chapterPrint this chapter

Com fer un treball escrit

2. Portada

La portada ha d'ocupar una pàgina sencera i ha de contenir el nom del institut, el títol del treball, l’àrea o crèdit en el que s’ha realitzat el treball, nom de l’alumne, curs, professor que ha tutoritzat el treball, població i data de lliurament o realització.

Evitarem utilitzar excessius colors i lletres que s’allunyin d’una imatge de serietat i donin al treball un aspecte infantil. El criteri que ens ha de guiar en la seva realització ha de ser la claredat i senzillesa. Per afegir una nota de color podem col·locar alguna imatge de fons.

Exemple: