Print this chapterPrint this chapter

Com fer un treball escrit

4. Cos del treball

4.7. LLista de referències

La llista de referències és una relació de totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, vídeos, CD-ROM, webs...) en les quals es basa el treball. En el nucli del treball es fa referència a aquesta llista quan es cita alguna d'aquestes fonts.