Print this chapterPrint this chapter

Conclusió

1. Com fer una conclussió?

La conclusió és l'apartat on fareu una valoració del procés de planificació d'aquesta primera idea de negoci que vareu plantejar a l'inici. També es poden remarcar quins entrebans heu trobat durant  l'elaboració del pla i com els heu donat solució.  

Es aqui on senyalareu els canvis que ha experimentat la idea inicial i quins són els punts remarcables del pla.Podeu fer una projecció de futur del vostre model de negoci i de quins són els objectius que voldríeu assolir. Cal finalment agrair atots aquells que han fet possible que la vostra tasca arribés a bon port.