Quizzes

Topic Name Quiz closes
@ Fase 2: El model de negoci (RA1) Lean canvas No close date
@ Fase 2.1: Segments de clients (RA1) Questionari del mapa de l'empatia No close date