Informació General

Serve d'assessoramentServei de reconeixement

Mesures flexibilitzadores (Antic Qualifica't)

  • Podeu demanar sol·licitud d'assessorament descarregant el següent model.
  • Solicitud  Assesorament: 
    • Del 13/02/2017 al 13/03/2017
    • Lliurar-lo presencialment a la secretària del centre
  • Preu assessorament: 60 €

OFERTA PLACES
CFGM Gestió Administrativa   10
CFGS Administració i Finances 10
CFGS Assistència a la direcció
10
CFGM Activitats comercials 6
CFGS Comerç Internacional 4
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
4
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
4


Carta de compromís

Informe d'assessorament

Reconeixment

Última modificación: sábado, 20 de mayo de 2017, 19:19