Projecte InnovaFPGrups Implicats

 

Transversal

 

Objectius del projecte

 

La finalitat del programa és col.laborar amb les empreses i entitats, de l'entorn d'influència del centre, per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l'actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE FORMATIU - EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el programa.

 

Professorat implicat

 

Pep Beà i David Tena

 

Descripció del projecte

 

Innova FP és un projecte on es pretén dotar al centre de les estructures i instruments necessaris per aplicar correctament processos d'innovació en les matèries, en els professors i en l'alumnat. I establir així una connexió entre els processos d'innovació i les empreses.

 

S'estableix l'evolució de cada centre en 5 estadis. Cadascun d’aquests estadis consolida la tasca duta a terme al centre i prepara per assolir l’estadi següent, promovent la millora constant de la gestió de la innovació. Les tasques que es treballaran en xarxa en cada estadis estaran encarades a aconseguir l’estadi següent, i per tant, es centraran els esforços en aspectes que resultin d’interès per a tots els assistents.

 

Actualment l'INS Poblenou ens situem al primer estadi i com a objectius primordials tenim:

 

·         Que el coordinador, assisteixi a les sessions i es realitzin les tasques encomanades.

·         Cal demostrar que la direcció del centre ha posat a disposició del servei InnovaFP creat, els recursos necessaris per poder-lo desenvolupar correctament.

·         Cal demostrar que s’han inclòs en el PEC els objectius del programa InnovaFP contextualitzats en el centre i famílies professionals que en prenen part.

·         Cal demostrar que s’ha adscrit el coordinador InnovaFP i les seves funcions a un membre de la direcció del centre, i que es revisa la tasca desenvolupada per la seva valoració i, si s’escau, proposta de millora.


Última modificación: domingo, 27 de noviembre de 2016, 23:57