Poblenou InnovaWeb dels reptes

 

https://sites.google.com/iespoblenou.org/poblenouinnova/inici

 

Objectius del projecte

 

La finalitat del programa és col.laborar amb les empreses i entitats, de l'entorn d'influència del centre, per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l'actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE FORMATIU - EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el programa.

 

Professorat implicat

 

Comissió innovació de l'INS Poblenou

 

Descripció del projecte

 

Innova FP és un projecte on es pretén dotar al centre de les estructures i instruments necessaris per aplicar correctament processos d'innovació en les matèries, en els professors i en l'alumnat. I establir així una connexió entre els processos d'innovació i les empreses.

 

S'estableix l'evolució de cada centre en 5 estadis. Cadascun d’aquests estadis consolida la tasca duta a terme al centre i prepara per assolir l’estadi següent, promovent la millora constant de la gestió de la innovació. Les tasques que es treballaran en xarxa en cada estadis estaran encarades a aconseguir l’estadi següent, i per tant, es centraran els esforços en aspectes que resultin d’interès per a tots els assistents.

 

Actualment l'INS Poblenou ens situem al primer estadi i com a objectius primordials tenim:

 

·         Que el coordinador, assisteixi a les sessions i es realitzin les tasques encomanades.

·         Cal demostrar que la direcció del centre ha posat a disposició del servei InnovaFP creat, els recursos necessaris per poder-lo desenvolupar correctament.

·         Cal demostrar que s’han inclòs en el PEC els objectius del programa InnovaFP contextualitzats en el centre i famílies professionals que en prenen part.

·         Cal demostrar que s’ha adscrit el coordinador InnovaFP i les seves funcions a un membre de la direcció del centre, i que es revisa la tasca desenvolupada per la seva valoració i, si s’escau, proposta de millora.


Last modified: Monday, 27 January 2020, 6:00 PM