L'equip

Feu una presentació i descripció de la trajectòria professional de cada membre destacant aquells fet o coneixements que reforcen la vostra capacitat per portar en davant  el projecte.