Mapa de l'empatia (primer heu d'haver fet el qüestionari del mapa de l'empatia)

Un cop fet el qüestionari del mapa de l'empatia lliureu el mapa de l'empatia del vostre client tipus (early adopter). Seguint l'esquema de l'inici del qüestionari respoenet a les qüestions:

Què pensa i sent?

Què escolta?

Què veu?

Què diu i fa?

Esforços

Resultats