Solucions

Quina és o són les solucions que donareu als problemes que voleu resoldre? feu una descripció d'aquesta/es