Canals

Quins són els canals amb els que acostareu el vostre producte/servei als teus clients? Es a dir el client com tindra coneixement de que existeix el vostre producte/servei? i un cop coneix de la seva existència, com pot adquirir-lo?