Estructura de costos

Especifiqueu quins serán els costos que tindrà el vostre negoci. Recordeu que heu de saber distinguir entre el que és una inversió inicial i les despeses.