Procés de producció/ prestació de servei

Feu una descripció del procés de producció  o la prestació del vostre servei i una taula comparativa dels proveïdors que us suminstraran els recursos per fer el vostre producte/servei.