Infraestructures

Feu un llistat valorat de quines són les infraestructures que necessitareu: (construccions, mobiliari, equipaments...etc). Digueu també d'on sortiran aquestes inversions, es a dir les fonts de finançament.