Llocs de treball

Realitzeu una descripció de les funcions i trets  que tindran els diferents llocs de la treball de l'empresa.