L'organigrama

Realitzeu un organigrama per poder veure esquemàticament quina es l'estructura de la organització de la vostra empresa. Podeu lliurar un document extern en el que hagiu realitzat el organigrama.