El preu

Quina serà la politica que emprareu per fixar el preu del vostre producte o servei?