La distribució

Un cop els vostres clients potencials saben que el  producte existeix com accedeixen a aquest. Expliqueu i justifiqueu com distribuireu el vostre producte.