Lliurament del power point/prezi i valoració de la presentació

Lliureu aquí el document que heu utilitzat per donar suport a la vostra presentació.

Els criteris per valorar la presentación serán les següents:

  • Valorar si els components del grup s'han presentat i ho han fet de manera correcta.
  • Han utilitzat el temps de forma correcta?
  • Valorar si els components del grup han vocalitzat bé i han tingunt un to de veu que no ha resultat monòtom.
  • Valorar si els components del grup han tingut una bona postura i miraven al públic?
  • Els estudiants van presentar la informació de manera organitzada i en una seqüència lògica?
  • Els estudiants van demostrar domini del contingut del tema, van utilitzar exemples, gràfics i entenen el que explicaven, no es van limitar a llegir
  • Valora el power point que han fet per la presentació.