Interpretació de resultats

Amb les dades econòmiques interpreteu els punts més importants del pla econòmic-financer (punt, d'equilibri, ratis, fons de maniobra...etc)per veure si es viable.