Resum executiu

Realitzeu el resum executiu del projecte