Print this chapterPrint this chapter

Pla d'empresa

2. Com escriure un pla d'empresa

Pot tenir diferents formes segons la persona a la qual va destinat ( institució pública, als futurs associats, projecte acadèmic ....), tot així, hi ha un seguit de coincidències de caire pràctic que és convenient tenir present:

La informació que contingui el Pla d’Empresa ha de ser de qualitat i rellevant. S’hi ha d’oferir, dades veritables i comprovables, no pas opinions. La informació ha de ser actual. Les fonts d’informació consultades han d’estar sempre ressenyades.

El Pla d’Empresa ha de donar una visió integral de projecte. Ha d’oferir, d’una forma equilibrada, informació sobre totes les àrees de l’empresa.

Ha d’estar redactat d’una forma clara i concisa. Es recomana la utilització de gràfics, plànols, organigrames, diagrames, etc.