La producció

1. Introducció:

La producció és l'activitat econòmica que aporta valor afegit per creació i subministrament de béns i serveis, és a dir, consisteix en la creació de productes o serveis i al mateix temps la creació de valor, més específicament és la capacitat d'un factor productiu per crear determinats béns en un període de temps determinat.