Novedades del sitio

Sortida Arxiu Municiapal Contemporani de Barcelona

 
Picture of Mariví Peña Pérez
Sortida Arxiu Municiapal Contemporani de Barcelona
by Mariví Peña Pérez - Wednesday, 3 December 2014, 10:17 AM
 

SORTIDA ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA (AMCB)
Els alumnes de 1r ďAdministració i finances de tarda i Secretariat  han visitat el dia 2 de desembre de 2014
ľArxiu Municipal Contemporani de Barcelona, que es troba en el districte emblemàtic de Ciutat Vella.
És el centre responsable de ľingrés, custodia, tractament i difusió de la documentació produïda i rebuda pels òrgans de govern i administració de la ciutat de Barcelona des del primer terç del segle XIX fins la actualitat. 

Glòria Mora i Cruanyes, responsable de la secció de Descripció i conservació preventiva, ens ha explicat amb detall les funcions que realitza ľArxiu i ens ha ensenyat on i com custodien i conserven els documents així com el seu tractament.