Informàtica i telecomunicacions

Titulació:
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

Requisits:
Cal tenir 16 anys o més i no haver obtingut el graduat d'ESO

Durada dels estudis:
1 curs acadèmic en horari de matí

Què estudiaràs:

Formació professional específica:
- Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics
- Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics
- Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i de la comunicació
- Operacions de muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions

Formació pràctica en empreses:
Són pràctiques formatives per iniciar-se en el món laboral que
realitza l'alumnat  en empreses situades en l'àrea d'influència de l'Institut,
un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa.

Formació en general:
- Orientació i recursos per al desenvolupament personal
- Coneixement de l'entorn social i del món laboral i professional
- Llengua, matemàtiques i tecnologies de la informació de la comunicació

De què treballaràs:
- Operari/ària  en muntatge d'equips microinformàtics
- Auxiliar d'instal·lacions i reparacions d'equips telefònics i  telegràfic
- Auxiliar d'instal·lació i reparació d'instal·lacions telefòniques

 Operari/ària en manteniment de sistemes microinformàtics
- Auxiliars d'instal·lacions d'equips i sistemes  de comunicació
-Auxiliar d'indústria de la producció i distribució d'energia elèctrica

Possibilitats en acabar PFI:
- Accedir al món laboral
- Obtenir el graduat d'ESO (mòduls C)
- Prova d'accés a un cicle grau mitjà de la mateixa àrea:
 GM  Sistemes microinformàtics i xarxes


 

Last modified: Friday, 30 January 2015, 12:53 PM