PFI Comerç i màrqueting

Títol:
Auxiliar Ventes, oficina  i atenció al client

Com hi pots accedir:
Cal tenir 16 anys i no haver obtingut el graduat d'ESO

Durada dels estudis:
1 curs acadèmic en horari de matí

Què estudiaràs:
Formació professional específica:
- Operacions auxiliar en el punt de venda
- Preparació de comandes
- Atenció bàsica al client
- Tècniques administratives bàsiques d'oficina
- Operacions bàsiques de comunicació
- Reproducció i arxiu

Formació pràctica en empreses:
Són pràctiques formatives per iniciar-se en el món laboral que realitza
l'alumnat en empreses situades en l'àrea d'influència de l'Institut o l'estranger,
mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa.

Formació general:
- Orientació i recursos per al desenvolupament personal
- Coneixement de l'entorn social  i del món laboral i professional
- Llengua, matemàtiques i tecnologies de la informació i de la comunicació

De què treballaràs
- Dependent/dependenta
- Informació i atenció al client
- Reposador/a
- Auxiliar administratiu comercial
- Auxiliar administratiu de recursos humans
- Teleoperador//a (centre d'atenció telefònica
- Caixer/a
- Operador/a (centre d'atenció multicanal)
- Auxiliar administratiu de comptabilitat
- Auxiliar administratiu de l'Administració pública

Possibilitats en acabar el PFI
- Accedir al món laboral
- Obtenir el graduar d'ESO (mòduls C)
- Prova d'accés per accedir  a un cicle de grau mitjà mateixa àrea: Comerç (GM)
 


Last modified: Friday, 30 January 2015, 12:53 PM