Asessorament

Servei d'assessoramentServei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu:

Finalitat

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona, o empresa interessada (prèvia la signatura d’un conveni), de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Persones destinatàries

  • Persones adultes que disposin d’experiència laboral o formació prèvia, interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

  • Es pot sol·licitar de forma individual, o bé a demanda d’una entitat o empresa prèvia la signatura d’un conveni.

Quin cost té el servei?

  • Centres Departament Ensenyament: 60 € (Preu públic)
  • Es preveuen bonificacions i exempcions
  • Altres centres públics i privats: Han d’establir un preu pel servei i fer-ho públic

En què consisteix?

  • El servei d’assessorament té com a objectiu la construcció d’un Itinerari formatiu i professional per a la persona que el sol·licita.

  • Com a resultat del procés d’assessorament la persona usuària obté un Informe d’assessorament. (Requisit previ i indispensable per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials).Last modified: Friday, 8 November 2013, 5:42 PM