Producte I

Descripció del producte:

 

En altres productes o serveis el punt de descripció del producte i el pla de producció i de personal estan posats en diferents apartats, però tractant-se d’una aplicació mòbil, al mateix que expliquem com hem anat desenvolupant aquesta, podem dir que els dos hem estat treballant conjuntament tant en el disseny de l’aplicació com en el seu desenvolupament. El desenvolupament de l’app l’ha dut a terme Youssef Deyni en la seva gran majoria, i l’altre promotor ha enfocat més la seva feina al disseny, tot i això els dos membres de l’equip s’han implicat en el desenvolupament i el disseny de l’app .

I dels mitjans que hem necessitat per fer l’aplicació, sols cal dir que han estat els ordinadors de l’aula d’informàtica del centre i de casa nostra i els diferents softwares necessaris per desenvolupar i dissenyar l’aplicació.

Last modified: Sunday, 14 September 2014, 9:51 PM