Responsabilitat social i mediambient

Aquest exemple és de l'empresa Amenity

GESTIÓ DE RESIDUS


Més detalls per al dia a dia del professional del vending. En funció de les mercaderies
amb què es treballi, serà idoni i, de vegades, requerit, pertànyer a un Sistema Integrat
de Gestió de Residus. Ecoembes és el més socorregut per a envasos de plàstic i
Ecovidrio, per als de vidre. Amb aquesta adhesió s'aconsegueixen diversos objectius.
En primer lloc, externalitzar un servei que comportaria uns costos i uns maldecaps si
fossin gestionats directament pel empresaris. A més, estalviar en matèries primeres i
elaboració d'envasos. I finalment, col · laborar amb la dinàmica conjunta del sector
d'abordar un creixement sostenible, millorant de passada la imatge corporativa de la
pròpia companyia i del sector en general. Aquests serveis més mantenen a tots els
agents de la indústria informats en matèria de legislació, certificacions mediambientals
i altres aspectes relacionats.

Last modified: Sunday, 14 September 2014, 11:26 PM