Preu

 

PREU

El preu de llançament de la nostra aplicació ve determinat per les següents variables:
· El sector al que dirigim l’aplicació.: al tractar-se d’un col·lectiu amb una discapacitat, està
acostumat a buscar tots aquells recursos que ajudin a pal·liar aquesta, i per tant no dubtarien
en pagar un preu raonable per una app que els ajudés en el seu problema de comunicació i
integració.
· Quan anàvem preguntant a les persones que hem conegut durant l’elaboració d’aquest
treball a l’escola, al carrer, a través d’amics, hem constatat que si que pagarien per la nostra
app.
· Investigant per Internet vam veure que el preu de les apps per a la nostra App store oscil·lava entre 2 i 4 euros de mitjana (encara que hi ha apps de jocs que es venen a 5€ ó 6 €), i considerant que tan sols l’hauran de descarregar una vegada a la seva vida, 3 € ens va

semblar un preu més que raonable.

 

Last modified: Sunday, 14 September 2014, 7:41 PM