Distribució

 Distribució:


 Com hem senyalat al nostre LEAN CANVAS, els nostres canals de distribució seran, per una banda i per fer arribar l’App als usuaris, l’Appstore de Google“Play Store”, una tenda d’aplicacions, i per l’altra i amb una finalitat informativa, les xarxes socials.

Sabem que també podríem anunciar la app en revistes especialitzades i en televisió, però en tot moment som conscients de que comencem un negoci amb poc capital i que ara per ara ens hem de decidir pels canals que no suposen una gran inversió. Tot i no necessitar d’inversió per utilitzar aquests canals per fer arribar informació de la nostra app, no vol dir que aquests no aconsegueixin els objectius esperats.
Les xarxes socials és un dels canals més utilitzats pels nostres usuaris, com reflexen les enquestes, i per això hem creat un compte de facebook i un altre de twiter, i un bloc, per a poder arribar al major nombre d’usuaris possibles.
Una altra alternativa que tenim pensada per a dur-la a terme en un futur, és fer les servir les pàgines de recomanació. EscolliríemAppoke.com perquè dona la possibilitat d’elegir les aplicacions des de el pc i les instal·la al telèfon i SlideMe, perquè està orientat als petits i mitjans desenvolupadors d’ apps, i és per això que apart de tenir la pròpia tenda, també té un fòrum en el que els usuaris poden consultar qualsevol dubte que els pugui sorgir sobre una app. A més a més, també es poden veure les aplicacions des de el pc.

Last modified: Sunday, 14 September 2014, 6:29 AM