Interpretació resultats

 

RESULTATS  DE L'EMPRESA PUZLED


5.- Una vegada ja hem anotat totes les inversions i la financiació de que disposem al començar l’exercici, podem anar a la pestanya “pla d’inversions i finançament” per veure quan s’inverteix i el que s’aporta (la diferència entre inversió realitzada i finançament
aportat, 6.400 €, és el fons de maniobra o tresoreria, que és el que queda a caixa quan inicia l’activitat).
Si no he previst el fons de maniobra, amb qualsevol desviació de l’estimació de vendes m’afixio.
6.- Després anirem a la pestanya del balanç de situació i comprovarem que la partida d’existències és la més gran (és una barbaritat, perquè a més a més de no tenir líquid, estem creant deutes amb els proveïdors).
7.- Els 60.000 € de stock de seguretat és molt per a iniciar l’activitat.
8.- En els resultats anuals es fa la radiografia de la viabilitat econòmica 8que facturo i quines despeses tinc). Al segon any es veu que hi ha una recuperació.
En els resultats per mesos es veu que hi ha una recuperació a partir de juliol.
9.- La previsió de vendes és molt irreal, s’ha fet molt indiscriminadament.
Punt de equilibri: sumem els CF i ens diu que segons el marge mitjà comercial, que tindria que facturar per a obtenir beneficis.

Ens hem de fixar en quin mes arribo al punt de equilibri, i quantes unitats he de vendre de cada producte per a obtenir beneficis.

Last modified: Monday, 15 September 2014, 12:36 AM