FP Dual

Què és la FP dual?

Amb l'objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s'ha implantat la Formació Professional Dual.

La formació en alternança i dual combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes

A Catalunya es vol prioritzar aquest model educatiu en que l'empresa assumeix responsabilitats de formació i així adapta aquesta a les seves necessitats amb l'objectiu final de millorar l'educació rebuda i fer-la més útil al sistema productiu, millorant així la ocupabilitat dels joves.

Aquest procés d'aprenentatge prèviament consensuat amb l’Institut Poblenou, i que sempre és com a mínim un terç del total de continguts de cada cicle objecte de la formació dual, garanteix un mínim de 970 hores d'estada de l'alumne a l'empresa

La signatura d'un conveni entre les parts garantirà el compliment dels pactes i acords fixats i el seguiment de tot el procés corre a càrrec dels tutors d'empresa i de l’Institut Poblenou prèviament designats i que garantiran el compliment del conveni.

A l’Institut Poblenou, ja fa tres anys que hi treballem per poder oferir un model de FP Dual adaptat a les necessitats de les empreses i del nostre alumnat, i per tant un garant d’èxit per la formació dels nostres futurs graduats.

Beneficis

La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans: permet disposar d'un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l'empresa

 • La FP Dual posa l'èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l'empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d'acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial

 • Amb la FP Dual es recupera el model d'aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves

 • La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.

 • L'empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones.

 • La formació d'avui és l'empresa de demà.

Com ho fem?

Es formalitza un conveni de col·laboració entre l’Institut Poblenou i l'empresa a on s'acorden, per a cada alumne, les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa, així com l'horari i el calendari.

 • Formació acadèmica: durant el primer curs de dilluns a divendres, i durant el segon curs dos dies a la setmana.

 • Formació pràctica: a desenvolupar en l'empresa: durant el segon curs segons calendari acordat per a cada alumne..

Amb quines empreses?

 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Gestió Administrativa
 • Cicle Formatiu de Grau Suprerior. Administració i Finances.

      

 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Activitats Comercials. Productes Frescos • Cicle Formatiu de Grau Suprerior. Gestió de Vendes i Espais Comercials

           


 • Cicle Formatiu de Grau Suprerior. Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

  
Last modified: Monday, 14 October 2019, 4:42 PM