Projecte FP Empresa
Grups Implicats

 

Tots els grups i tots l’alumnat del centre.

 

Objectius del projecte

 

Buscar noves formes de relació entre els instituts d’FP i les empreses del nostre entorn per aconseguir millors professionals, millors centres d’FP i millores empreses.

 

Professorat implicat

 

Tutors/es

 

Descripció del projecte

 

Aquest projecte persegueix que els centres educatius donin a l’alumnat una formació més competitiva d’acord amb les necessitats de les empreses. La col·laboració entre empreses i instituts es basarà en:

 

•           la transferència de coneixement

•           formació dels treballadors de l’empresa

•           projectes d’innovació conjunts

•           l’actualització de la formació d’alumnat i professorat

•           dotació d’infraestructures i utilització conjunta d’equipaments i instal·lacions.

 

El projecte es desenvolupa al web www.fpempresa.es, un espai on es trobaran les empreses i instituts. Aquí els instituts mostraran els serveis que ofereixen a les empreses, i les empreses podran conèixer i contactar amb els centres.

 

·         En aquest portal web les empreses també podran trobar alumnat que ha de cursar les pràctiques i disposarà d’un gran borsa de treball on l’alumnat dels centres participants al projecte es podran donar d’alta per accedir a ofertes laborals.


Last modified: Wednesday, 14 December 2016, 10:42 PM