Projecte Missió Comercial
Grups Implicats

 

2n del CFGS de Màrqueting i Publicitat i 2n de CFGS de Comerç Internacional

 

Objectius del projecte

 

Donar a l’alumnat la possibilitat d’experimentar un treball de representació comercial real en un país europeu, desenvolupant totes les tasques pròpies d’aquest tipus d’activitat.

 

Professorat implicat

 

Gema Vizcaino, Paz Arenas.

 

Descripció del projecte

 

Mitjançant aquest projecte l’Institut Poblenou el que pretén és donar l’oportunitat als seus alumnes de 2n de Comerç Internacional i de 2n de Màrqueting i Publicitat per a que posin en acció la major part dels coneixements adquirits durant el cicle.

 

Aquesta tasca es basa principalment en:

 

                  Recerca d’empreses espanyoles que estiguin interessades en projecte, assistint a fires o mitjançant altres vies de contacte.

                  Realitza un profund estudi del país i un estudi sectorial per a justificar la viabilitat de la missió.

                  Es prepara la missió tenint en compte les adaptacions interculturals, l'idioma, el coneixent el producte que representarem  i elaborant el material necessari per realitzar la missió.

                  Viatge d’una setmana al país escollit per realitzar les entrevistes amb els possibles importadors.

                   Finalment es realitza un anàlisi dels resultats i s’elabora un informe que es fa arribar a l’empresa comanditaria.


Last modified: Sunday, 26 November 2017, 7:43 PM