Projectes Interdisciplinars


Grups Implicats

 

·         Es desenvolupen projectes d’empresa entre alumnes de diferents Cicles Formatius.

 

Objectius del projecte

 

Volem formar sobre cultura emprenedora i desenvolupar les capacitats emprenedores dels nostres alumnes com a eina d’inserció laboral. En aquestos projectes es desenvolupen competències com: expressió oral, treball en equip, iniciativa, flexibilitat, adaptació al canvi, resiliència, orientació a objectius, negociació, etc.

 

Professorat implicat

 

L’emprenedoria està present en les tres famílies professionals del centre, juntament amb el departament de FOL. Els professors participants són: Fernando Fernández (Administració) Mercè Font (Comerç), Juan Ferrero (Comerç), Carles González (Informàtica) i David Tena (FOL)

 

Descripció del projecte

 

El Projecte Interdisciplinari (PI) té com a objectiu final desenvolupar capacitats emprenedores i crear sinèrgies i col·laboracions entre alumnes i professors de l’Institut, i el que fem per aconseguir-ho és desenvolupar projectes d’empresa entre alumnes de diferents Cicles Formatius.

 

Aquests projectes es realitzen des de diferents mòduls. Els que actuen com a fils conductors dels mateixos són el mòdul de síntesi; mòdul de projecte i mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora.


Last modified: Wednesday, 31 October 2018, 5:22 PM