Informe personal de l'emprenedor

Un cop realitzat el test d'arees professionals, el test d'autoconeixença i el DAFO has pogut arribar a una serie de conclusions per saber a quina àrea de negoci et dedicaràs dins de la teva branca. Redacta un informe personal amb aquestes conclusions. Això t'ajudarà a escollir quin serà el teu equip de projecte i a definir amb claretat quina idea de negoci desenvoluparàs amb els teus companys.