DAFO

Realitzeu el DAFO de la vostra empresa responent a les següents qüestions:

DEBILITATS:

 • Capacitats escasses
 • Resistències als canvis
 • Problemes

 

Què puc millorar?

Què hauria d’evitar?

Què perceben les altres empreses com una debilitat del meu negoci?

Quins factors interns poden reduir l’èxit de la meva empresa?

AMENACES

 • Riscos
 • Canvis en l’entorn

 

Amb quins obstacles em puc trobar?

Què estan fent els altres?

Quins factors externs poden reduir l’èxit de la meva empresa?

FORTALESES:

 • Capacitats diferencials
 • Recursos
 • Avantatges naturals

 

Quines són lels punts fors de l'empresa?

Quins aspectes diferencials presentem?

Quins són els meus recursos?

Què perceben les altres empreses com una fortalesa de la meva empresa?

Quins factors interns faciliten l’ augment de  l’èxit de la meva empresa?

OPORTUNITATS 

 • Noves tecnologies
 • Debilitament d’altres
 • Posicionament estratègic

 

Quines bones oportunitats se m’ofereixen?

Quin és el meu posicionament extern?

Quins factors externs augmenten l’èxit de la meva empresa?