DAFO

  

ANÀLISI DAFO


L’anàlisi DAFO consisteix en detectar quines son les nostres Debilitats, i Fortaleses, i quines
Oportunitats i Amenaces se’ns presenten. Una vegada detectats, utilitzarem una estratègia per
potenciar les fortaleses i oportunitats i minimitzar les Debilitats i Amenaces.


DEBILITATS
· Inexperiència en el desenvolupament d'aplicacions mòbils.
· Hem de conèixer molt els nostres possibles usuaris
· Econòmicament ens mancarà suport perquè el prototip que estem creant passi a convertirse
en una app comercial.


AMENACES
· Sector ple de competidors amb una limitada diferenciació.
· Constant innovació del sector.
· Mercat on hi ha constants canvis tecnològics.
· Hi ha moltes aplicacions en el mercat i cal treballar molt per no passar desapercebuts.
· Un percentatge del possible públic objectiu pot tenir dispositius mòbils que treballen amb
un programari diferent al que implementem la nostra aplicació.


FORTALESES
· Producte molt innovador, ja que a Espanya encara no hi ha cap empresa que hagi pensat en
un producte similar.
· L'equip emprenedor és capaç de desenvolupar l'app.
· Facilitat d'ús. El nostres possibles clients estan familiaritzats amb la tecnologia dels
dispositius mòbils.
· Les apps no ocupen molt d’espai en la memòria del dispositiu.
· Un cop descarregada l'app, els usuaris poden utilitzar l' app sense dependre d'Internet.
· La infraestructura per crear la app és mínima.


OPORTUNITATS
· Gran nombre potencial de compradors. Es té accés a un mercat global.
· Manca d’una App que satisfà les necessitats de comunicació del nostres clients potencials.
Aquesta és la millor eina de fidelització que posiciona la marca i ofereix una imatge
d'innovació.
· El preu no és un problema per a la decisió de compra dels usuaris, ja que l'aplicació no tindrà
un cost elevat i se la podrà permetre qualsevol persona interessada en ella.

Una vegada fet aquest anàlisi, l’estratègia que adoptarem serà la ofensiva, ja que pensem que encara que hi ha cada vegada més desenvolupadors d’apps, nosaltres oferim un producte totalment innovador i el que farem és fer en la mesura del possible una app que resulti el més útil, fàcil d’utilitzar i atractiva per fidelitzar constantment als nostres usuaris.

Last modified: Sunday, 14 September 2014, 7:37 PM