Fluxos d'ingrés

Especifiqueu de quina forma es realitzen els fluxos d'ingrès al vostre model de negoci (com guanyeu diners: pay pal, cobrament en efectiu, sistema premium...etc), desprès d'haver vist les indicacions que es donen en la documentació i els materials. Quins creieu que seràn els ingresos mínims que necessitareu per cobrir les depeses que tindràs?