Qualitat

Quines són les polítiques de qualitat que tindreu a la vostra empresa. De quina manera avaluareu que els estandarts que heu marcat de qualitat a l'empresa s'estan assolint?.