La competència

Feu un anàlisi de la competència directa i indirecta que trobarà la vostra empresa en el seu entorn.