Elecció de la forma jurídica

Justifiqueu quina és la forma jurídica que heu escollit per la vostra empresa i destaqueu els trets mes rellevants d'aquesta.