Forma Jurídica

FORMA JURÍDICA (S.L.):

Les nostres raons per escollir la S.L. com a forma jurídica enlloc de ser autònom van ser les
següents:
1.- Com tan sols es perd, en cas de fallida,allò que es va aportar ala societat, el nostre patrimoni personal queda protegit davant deutes, o inclús fallida de l’empres, així, si he estalviat per fer un viatge, si tinc pèrdues a l’empresa no les pagaré amb aquests diners. L’empresa té un compte diferent als nostres comptes bancaris personals.
Al estar el patrimoni personal protegit, ens podem arriscar més, i fer créixer més ràpidament l’empresa.
2.- Els tràmits, fets en un PAI són relativament senzills. En el punt següent els explicarem amb més detall.

3.- Complim els requisits de capital mínim, ja que aquest pot ser aportat mitjançant diners i la resta amb bens degudament taxats, com ara l’ordinador.
4.- Amb una S.L. podem tenir accés a més recursos financers i accedir a un ventall més ampli d’ ajuts i subvencions que si som autònoms. .
5.- Si la idea de negoci tingués èxit, una empresa dona millor imatge de marca i confiança: no és el mateix una web am un nom de particular, que amb un nom d’empresa.
6.- En el projecte en comú que tindrem, tenim clar que volem ser socis, amb un pacte de socis ben redactat per un advocat, i creiem que amb una societat és més fàcil delimitar les funcions.
7.- El que es paga d’impost de societats, en una S.L és un percentatge fix (25% dels beneficis ), mentre que en el cas de l’autònom, els tipus de l’IRPF són progressius, pagant més quan més guanyes.Last modified: Sunday, 14 September 2014, 6:40 AM