Comptes

 Comptes de l'empresa Puzled

Aquest exemple s'ha realitzat seguint les indicacions de Barcelona Activa


A. INVERSIONS
1. Els promotors volen començar la seva activitat al gener del 2014 i les seves previsions:
2. Per omplir el local necessiten produir kits i components inicialment per valor de 30.000 € (B.I. sense IVA) a un tipus de IVA del 21%.(STOCCK: ACTIU CORRENT)
3. Demanen pressupostos (IVA inclòs) de:
• Les despeses de condicionament del local són de 3.000 €.
(poden ser amb la signatura d’un arquitecte si ho demana el districte, l’OAC)
• A més i com a inversió comprarà mobiliari per 3.000 € i dos ordinadors per 1.500 €.
4. La fiança dl lloguer és de 2 mesos i d’un import de 2.000 € (és una inversió perquè és recuperable)
5. Les despeses de constitució de la Societat via telemàtica a barcelona Activa són de 501,85 € (no són un actiu):
Certificació negativa del nom 16, 85 €, Pagament notari 225 €, Registre Mercatil 160 €, 1% del capital social 100€


B. FINANCIACIÓ
6. Per finançar el negoci els emprenedor aportaran 10.000 € com a capital social ( es posa a CAPITAL SOCIAL, l’ aportació dels socis es per diners que ens deixen terceres persones i és un deute de la societat. Si aportesim un cotxe ho posaríem en “elements de transport” i en capital social, és a dir, a notem el que entra i d’ on surt) i demanaran un préstec de 50.000 € al 5,5% d’ interès a retornar a 10 anys.
7. La previsió de vendes es suposa amb un potencial màxim de vendes de 600 kits/mes (A) a un preu mig de 48,5€/unitat i 2400 unitats/mes (B) de components a un preu mig de
7,25€/unitat.


Es preveu un creixement de les vendes anual del 20%. No s’arribarà a la xifra màxima fins el tercer any (capacitat màxima a tres anys vista).
La distribució de les vendes al llarg del primer any serà la següent:
- Primer desglossem els productes en línees.
- Després veiem quin és el sostre de producció: les unitats màximes que podrem oferir, el sostre de la nostra producció (en funció de la magnitud del negoci, segons els RRHH de que
disposem, les infraestructures...)


- Estimem un PVP sense IVA. 
Gen Feb Mar Abr Mai Juny Jul Ago Set Oct Nov Des

Kits 60 60 90 90 120 150 150 120 120 150 150 180 (unitats)


Comp. 360 480 480 600 600 720 720 480 720 720 720 480 (unitats)


Al pla financer s’introdueix la previsió d vendes mensual en funció del percentatge i no del número d’unitats. Així el mes de gener les 5 unitats de bicicletes que es preveuen vendre, suposaran un 10% sobre les 50 que hem marcat com potencial de vendes.
La venda de kits té un marge del 50%.Calcula el marge comercial dels kits sabent que tenim un cost variable mig de 24 € per cada unitat.
Per calcular-ho necessitem el preu de venda i els costos variables que s’incorporen a cada producte. Els kits tenen un preu mig de venda de 48,5 € i un cost variable mig de 24€.


Marge comercial =Preu de venda – Costos variables = kits (A)(48,5- 24)/48,5= 50,5%.
Unitats mitges (B) = (7,23-4)/7,23 = 44 %


Preu de Venda
8. Els cobraments de les vendes són al comptat, ara bé els pagaments als proveïdors són a 30 dies.
9. Les despeses periòdiques (IVA no inclòs) previstes són:


• Publicitat:Anunci a la revista del barri per 30 € al mes i flyers per 20 € al mes (no és una inversió, a no ser que es tracti del logo, que es posarà a patents i marques, perquè no romandrà a l’empresa tota la vida d’aquesta).
• Lloguer: 1000 € al mes
• Assegurança per comerços: 180 € anuals que es paguen el primer mes al comptat
• Subministraments: Aigua per 30 € al mes i electricitat per 150€/mes.
• Telèfon: 100 €/mes.
• Gestoria: 180 €/mes
• Despeses varies: 200 €/mes.


10. Els promotors tindran un sou de 1.500 al mes que començarà a cobrar el gener i cotitzarà per la quota mínima d’autònoms.
S’aplicarà un increment de 500€/mes durant el segon i tercer any.


11. Es contractarà un treballador freelance el mes de gener i tindrà un sou mig de 1.500 euros bruts amb 12 pagues. El març es contractarà un treballador per els dissabtes amb un sou brut de 500 € al mes amb 12 pagues (retenció IRPF del 2%). El segon any aquest treballador passa a jornada completa amb les mateixes condicions que el seu company.
* El programa calcula automàticament si necessito una pòlissa de crèdit per a finançar els actius a c/p, per això, per a no tenir pòlissa, s’ha d’intentar cobrar el més aviat possible i pagar el més tard possible.


Els actius a L/p s’han de finançar amb préstecs.

Last modified: Monday, 15 September 2014, 12:13 AM