Valoració global del pla d'empresa

Aquesta és la valoració que s'ha fet del pla d'empresa resultant.