Pla d'empresa

1. Què és un pla d'empresa?

És un document escrit pel promotor o promotors del projecte que recull els diferents factors i objectius de cada una de les àrees que intervenen per posar en marxa una empresa.

Per a la persona emprenedora, la redacció del Pla d’Empresa li serà útil per ordenar i sistematitzar les seves idees, comprovar-les i tenir la visió de conjunt per tal de poder decidir si la porta, o no, a la pràctica.

Ja en la fase de posada en marxa, tenir el Pla d’Empresa redactat, és molt útil per a donar a conèixer el projecte i serà necessari per a sol·licitar qualsevol ajut públic o suport financer.

Ara bé, a més de tenir el Pla d’Empresa redactat, és necessari que la persona emprenedora sàpiga convertir-se en la directora d’aquesta nova empresa i construir un equip capaç de traduir els projectes a la realitat.

Sobretot a les empreses noves, cada cop serà més necessari que la persona emprenedora aprengui a gestionar allò que és immaterial (la innovació, els recursos humans, la qualitat, la informació....) i que entengui que el motor del seu projecte és l’equip que creï i el talent que reuneixi.